Πολλαπλοί λογαριασμοί στην Toluna

Αγαπητά μέλη,

Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι ένα μέλος της Toluna, θα πρέπει να διαθέτει έναν μόνο λογαριασμό.

Σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις συμμετοχής, δεν επιτρέπεται να εγγραφείτε περισσότερες από μία φορά στην Toluna.

Ωστόσο, έχουμε διαπιστώσει ότι μερικά άτομα που καταγράφονται στην τοποθεσία διαθέτουν διάφορους λογαριασμούς, γεγονός που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τους Όρους κα τις Προϋποθέσεις.

Κατά συνέπεια, έχουμε αποφασίσει να κλείσουμε αυτούς τους λογαριασμούς χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Ωστόσο, θα διατηρήσουμε έναν από τους λογαριασμούς σας (αυτόν που χρησιμοποιείτε συχνότερα).

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι στο εξής εάν οποιοδήποτε άτομο δημιουργήσει πολλαπλούς λογαριασμούς στην Toluna θα διαγραφούν όλοι οι λογαριασμοί του στην Toluna χωρίς προειδοποίηση εκ μέρους μας.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Σας αναμένουμε στην τοποθεσία,
Η ομάδα της Toluna

%d bloggers like this: