Η σημασία της κατηγοριοποίησης και της σήμανσης-tagging του περιεχόμενό σας στη Toluna

Η κατηγοριοποίηση και το tagging των ψηφοφοριών σας και των θεμάτων για συζήτησή σας είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της διαδικασίας δημιουργίας περιεχομένου, θα θέλαμε να σας προσφέρουμε κάποιες συμβουλές και να τονίσουμε τη σημασία της σωστής κατηγοριοποίησης και tagging στο περιεχόμενο της Toluna:

  1. Προσπαθείτε να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς όταν επιλέγετε μία κατηγορία και υποκατηγορία. Αυτό θα διευκολύνει τα άλλα μέλη να βρουν το περιεχόμενό σας και θα διασφαλίσει ότι το θα έχει μεγαλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης. Κάτι άλλο που θα πρέπει να θυμάστε είναι ότι περιεχόμενο που δεν είναι κατηγοριοποιημένο σωστά θα υπόκειται σε διαγραφή για τον ακριβώς ίδιο λόγο, περιεχόμενο που δεν είναι κατηγοριοποιημένο σωστά μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα αναζήτησης και μπορεί να εμφανιστεί σε λάθος μέρος όταν τα μέλη αναζητούν περιεχόμενο ανά κατηγορία.
  2. Καθώς το tagging δεν είναι υποχρεωτικό βήμα, συνίσταται ιδιαίτερα να προσθέτετε μερικές ετικέτες (tags) σε κάθε ψηφοφορία ή θέμα για συζήτηση που δημιουργείτε. Τα Tags είναι πιο ευέλικτα και πιο ακριβείς από τις κατηγορίες, για παράδειγμα, εάν γράφετε μια κριτική για την τελευταία ταινία που έχετε δει, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα της ταινίας ως tag και μην περιορίζεστε μόνο με τη κατηγορία Ταινίες & Σινεμά/ Επιστημονική Φαντασία (παράδειγμα). Έτσι θα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στο πόσα μέλη θα βρουν και θα ανταποκριθούν στο περιεχόμενό σας.
  3. Σε περίπτωση αμφιβολίας χρησιμοποιήστε την κατηγορία “Άλλο”. Εάν έχετρε δημιουργήσει μία ψηφοφορία ή ‘ενα θέμα για συζήτηση που δεν ταιριάζει με καμία κατηγορία, απλά χρησιμοποιείστε την την κατηγορία “Άλλο”. Σε αυτή τη περίπτωση είναι άκομα πιο σημαντικό να χρησιμοποιείσετε όσο το δυνατόν περισσότερα tags ώστε να διευκολήνετε τα άλλα μέλη να βρούν το περιεχόμενό σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι κάθε κατηγορία περιέχει μία υποκατηγορία “Άλλο”, οπότε αν γράφετε μία κριτική για μία ταινία που είδατε πρόσφατα και δεν μπορείτε να βρείτε το ακριβές είδος, απλά χρισιμοποιείστε την κατηγορία Ταινίες & Σινεμά / Άλλο. Και έχουμε αναφέρει την σημασία των tags…;

Τα λέμε στη ιστοσελίδα,

Toluna Team

Advertisement
%d bloggers like this: